Chuyên mục
Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh: Nước thải chưa được xử lý vẫn xả ra sông Sài Gòn

Trước tình hình quá tải của nước thải chưa qua xử lý, Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã xả thải trực tiếp nước thải chưa qua xử lý xuống sông Sài Gòn. Lý giải cho vấn đề này, Ban quản lý dự án vệ sinh môi […]