Chuyên mục
Tin tức

Phát hiện nguồn nước quý cực lớn ở Hà Nội

Các chuyên gia Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc vừa phát hiện tầng nước ngầm mới tại Hà Nội, với trữ lượng cực lớn và chất lượng đảm bảo. Nguy cơ hết nước sạch Hà Nội có nguy cơ bị cạn kiệt và ô nhiễm nước ngầm do việc […]