Chuyên mục
Tư vấn

Cách xử lý rác thải hữu cơ

Rác thải hữu cơ sinh hoạt là loại rác thải có nguồn gốc từ thiên và có thành phần chính là C, H, O. Ngoài 3 thành phần chính này, rác thải hữu cơ còn có thêm các thành phần khác như S, N, P… Đây là các chất thải được loại bỏ từ nguyên […]