Chuyên mục
Tin tức

Vui buồn nghề rút hầm cầu

Người làm nghề rút hầm cầu không nhiều, công việc không ổn định, ngày công chẳng bao nhiêu nhưng phải tiếp xúc thường xuyên với vi khuẩn. Mưu sinh với nghề rút hầm cầu Người làm nghề rút hầm cầu không nhiều, công việc không ổn định, ngày công chẳng bao nhiêu nhưng phải tiếp […]